اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

موجودیت

  • طراحی مدل اطلاعاتی

    94/12/4 توسط سمانه میرغفوری

    مدل اطلاعاتی در حقیقت شمای کلی از کسب و کار است و فاکتورهایی که قابل محاسبه و اندازه گیری هستند در طراحی مدل اطلاعات شرکت می کنند. طراحی مدل اطلاعاتی توسط فردی صورت می گیرد که مسلط به متغیر ها و شاخص های کلیدی کسب و کار است و نیاز به داشتن مهارت و دانش برنامه نویسی ندارد.

    ادامه مطلب...