اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

داشبورد اتومبیل

 • 6 خصوصیت کلیدی یک داشبورد مدیریتی خوب

  94/2/19 توسط امین چرومی

  داشبورد مدیریتی یک نوع نمایش است. یک روش ارائه اطلاعات است. نه یک نوع خاص اطلاعات یا یا تکنولوژی یا نرم افزار. اگر این تفاوت را در ذهن خود نگه داریم، می توانیم تمرکز خود را روی مسائل واقعا مهم حفظ کنیم.

  ادامه مطلب...

 • داشبورد مدیریتی چیست؟

  94/2/16 توسط امین چرومی

  در سیستم های اطلاعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.

  ادامه مطلب...