اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

جدول

 • نمایش اطلاعات در قالب لیست

  95/4/5 توسط سمانه میرغفوری

  یکی از ساده ترین روش های بازنمایی اطلاعات استفاده از جدول می باشد که معمولا شامل تمامی فیلدهای موجو

  ادامه مطلب...

 • به عمق داده ها نفوذ کنید.

  95/2/25 توسط سمانه میرغفوری

  نفوذ به عمق داده به معنای دنبال اطلاعات روی نمودار بودن با حرکت از روی اطلاعات عمومی و کلی به سمت اطلاعات جزئی می باشد. در حقیقت قصد تمرکز بر روی قسمتی از اطلاعات را داریم.نوعی طی کردن سلسله مراتب در بخشی از داده ها می باشد. به نحوی که با روشن بودن لینک نفوذ به عمق داده و در نهایت کلیک بر روی قسمتی از نمودار که می خواهیم اطلاعات بیشتر و جزئی تری را در آن باره ببینیم.

  ادامه مطلب...