اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

به عمق داده ها نفوذ کنید.

95/2/25 توسط سمانه میرغفوری (بروز رسانی: 95/2/28)


نفوذ به عمق داده  حرکت روی اطلاعات عمومی نمودار اطلاعات روی نمودار اطلاعات جزئی جدول لینک فعال 


در مقاله پنل تنظیمات اشاره ای به نفوذ به عمق داده کردیم. حال می خواهیم به تفصیل در این باره صحبت کنیم.

Drill down یا نفوذ به عمق داده به معنای دنبال اطلاعات روی نمودار بودن با حرکت از روی اطلاعات عمومی و کلی به سمت اطلاعات جزئی می باشد. در حقیقت قصد تمرکز بر روی قسمتی از اطلاعات را داریم.نوعی طی کردن سلسله مراتب در بخشی از داده ها می باشد. به نحوی که با روشن بودن لینک نفوذ به عمق داده و در نهایت کلیک بر روی قسمتی از نمودار که می خواهیم اطلاعات بیشتر و جزئی تری را در آن باره ببینیم.

Drill up عکس عمل نفوذ به عمق داده می داده می باشد یعنی از اطلاعات جزئی به اطلاعات کلی برسیم.

در نفوذ به عمق داده مراحل تا جایی ادامه پیدا می کند که به جدول مربوط به آن اطلاعات برسیم.

این ویژگی در تمام نمودارها و گراف ها و ماتریس ها وجود دارد. حالا با ذکر مثال به تثبیت درک موضوع می پردازیم.

فرض کنید در یک واحد تولیدی ، نمودار تعداد محصولات آن به شکل زیر باشد (شکل1).

نمودار نمونه

شکل1

اگر بخواهیم بدانیم کمترین مقدار که مربوط به لوازم جانبی است ، شامل کدام محصولات می باشد،کافی است در تنظیمات نمودار لینک نفوذ به عمق داده فعال باشد و سپس روی ستون لوازم جانبی کلیک کنیم (شکل2).

روشن کردن لینک نفوذ به عمق داده

شکل2

در شکل 2 ملاحضه می کنید که لوازم جانبی شامل (لاستیک و لوله ها،کلاه ایمنی ، .....و قفسه دوچرخه) می باشد. حالا اگر بخواهیم بدانیم کلاه ایمنی شامل چه چیزهایی می باشد ، روی ستون آن کلیک می کنیم(شکل3).

زیر مجموعه های کلاه ایمنی

شکل3

در شکل 3 میبینیم که کلاه ورزشی از زیر مجموعه های کلاه ایمنی است که با نفوذ به عمق داده به این مرحله رسیدیم. حالا اگر باز بر روی ستون ورزشی کلیک کنیم شکل 4 را میبینیم که انواع کلاع ورزشی را نشان میدهد.

انواع کلاه ورزشی

شکل4

به همین ترتیب اگر روی هر کدام از ستون های کلاه های ورزشی را کلیک کنیم جدول مربوط به آن را نشان میدهد (شکل 5).

جدول اطلاعات

شکل5

همانطور که دیدید ابتدا بر روی ستونی از ستونهای نمودارمان کلیک کردیم ، و برای رسیدن به جزئیات نهایی این کار را آنقدر ادامه دادیم تا به جدول مربوط به آن رسیدیم.

برای اعمال Drill down در هر یک از مراحل می توانیم با کلیک روی آیکن بازگشت به حالت قبل، به مرحله قبلی برگردیم و با ادامه این کار به نمودار اولیه و اصلی بر خواهیم گشت(شکل های 6 تا 8) .

بازگشت به حالت قبل1

شکل6

بازگشت به حالت قبل2

شکل7

بازگشت به حالت قبل3

شکل8

آنچه در مقاله بعد میخوانید » نحوه ساخت چند نمودار از روی ماتریس


گروه بندی موضوعی:

آموزش کاربری


بیشتر بخوانید:

شما نمی توانید چیزی را که اندازه گیری نمی کنید، مدیریت کنید!

F. John Reh