اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

اتصال پایگاه داده MySQL به vdash

95/3/16 توسط سمانه میرغفوری


پایگاه داده اتصال به پایگاه داده data source database mysql connection string دستورات اتصال


در مقاله نحوه اتصال vdash به پایگاه داده گفتیم که یکی از قابلیت های این نرم افزار توانایی متصل شدن به انواع پایگاه داده است.

در این بخش قصد داریم اتصال به پایگاه داده از نوع MySQL را بررسی نماییم.

در مقالات قبلی گفتیم که هر مدلی که می خواهیم ایجاد کنیم ابتدا باید داده های آن را به vdash وصل کنیم. برای این کار ابتدا Data Source +New را کلیک کنید و در کادر Data Source Name نام پایگاه داده خود را وارد نمایید (شکل 1).

مای اس کیو ال نام پایگاه داده
شکل 1

پس از نام گذاری نوبت تعیین نوع پایگاه داده می باشد که در اینجا باید از لیست Data Source Type ، MySQLConnection انتخاب نمایید (شکل2).

مای اس کیو ال نام پایگاه داده اتصال
شکل 2

برای متصل شدن به هر پایگاه داده ای باید دستورات اتصال مختص به آن را دانست و این دستورات را در قسمت Connection Srting برای پایگاه داده MYSQL مثال ما به شکل زیر تعریف می گردد :

Server=192.168.1.11;Database=AdventureWorksDWPersian;Uid=root;Pwd=myPass;

مای اس کیو ال نام پایگاه داده اتصال
شکل 3

برای اطمینان از اتصال پایگاه داده به vdash ، Test Connection را انجام دهید.


گروه بندی موضوعی:

آموزش کاربری


بیشتر بخوانید:

شما نمی توانید چیزی را که اندازه گیری نمی کنید، مدیریت کنید!

F. John Reh