اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

تجدید اشتراک

95/3/31 توسط سمانه میرغفوری (بروز رسانی: 96/1/19)


تمدید اشتراک مدت زمان اعتبار vdash online


مواقعی پیش می آید که مهلت شارژ شما رو به اتمام است و می خواهید همچنان از سرویس مورد نظر استفاده کنید. راه حل پیشنهادی vdash online به شما " تجدید اشتراک " می باشد.

لازم به ذکر است که تجدید اشتراک مختص اشتراک سازمانی است و اشتراک شخصی قابلیت تمدید ندارد.

در این حالت شما می توانید با توجه به موجودی حساب اعتباری تان و همچنین زمان مورد نیاز خود عملیات تجدید اشتراک را انجام دهید.

در پنل تنظیمات اشتراک مد نظر خود را انتخاب نمایید و در ادامه بر تجدید اشتراک کلیک کنید (شکل1).

تمدید حساب
شکل 1

در تجدید اشتراک مدت زمان حائز اهمیت است که از لیست می توانید زمان مورد نیاز خودتان را انتخاب کنید (شکل2) و در نهایت تایید تمدید اعتبار کنید.

2تمدید حساب
شکل 2

توجه » انتخاب مدت زمان تجدید باید متناسب با موجودی شما در حساب اعتباری باشد در غیر این صورت با پیغام

"اعتبار کافی برای تمدید اشتراک ندارید"

مواجه می شوید که در این صورت باید با توجه با مقاله شارژ حساب اعتباری، موجودی خود را افزایش دهید (شکل3)

2تمدید حساب
شکل 3


گروه بندی موضوعی:

vdash online


بیشتر بخوانید:

شما نمی توانید چیزی را که اندازه گیری نمی کنید، مدیریت کنید!

F. John Reh