اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

آنالیز اطلاعات و سرویس تماس با مشتری

94/9/24 توسط روژان مخدومی (بروز رسانی: 94/10/4)

چالش امروز : 

مشتریان امروز کانال های متفاوتی را برای ارتباط با کمپانی ها استفاده می کنند : به صورت مستقیم ، تلفنی ، ایمیل ، شبکه های اجتماعی و... . سرویس دهندگان باید بدانند که کدام کانال برای کدام مشتری  و به چه صورت باید استفاده شود .

تاثیر آنالیز اطلاعات : 

بهره بردای از داده ها و اطلاعات موجود و تحلیل و آنالیز در ابزار های آنالیز اطلاعات یک " دید " متفاوت از آنچه راجع به مشتریان میدانیم به ما میدهد . این ابزارها به ما کمک می کنند تا تجربه کاربری مشتریان خود و ارتباطات آنها با نمایندگانمان را شبیه سازی کنیم .به این وسیله می توانیم دریابیم که کدام کانال مخصوص چه گروهی از مشتریانمان است و چگونه می توان احتمال خرید بیشتر تحت هر سرویس را برای مخاطبانمان افزایش دهیم . 

نتیجه : 

با نتایج بررسی های ابزار آنالیز اطلاعات می توان هزینه های پشتیبانی هر کدام از کانال های سرویس دهنده را محاسبه کرد و پتانسیل فروش را به دست آورد . مدیران خدمات مشتریان می توانند با این اطلاعات تصمیمات دقیق تری اخذ نمایند که منجر به مشتریان راضی تر و در نهایت درآمد بیشتر می شود . 


گروه بندی موضوعی:


بیشتر بخوانید:

شما نمی توانید چیزی را که اندازه گیری نمی کنید، مدیریت کنید!

F. John Reh