اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

نسبت سود به درآمد

94/4/25 توسط زهرا شیرازی


فرمول سود و زیان سود هزینه ها


فرمول : (سود (زیان) ویژه پس ازکسرمالیات / جمع درآمد ها ) ضربدر 100

سود با درآمد یک تفاوت بزرگ دارد ، درآمد یعنی آنچه از فروش یا خدمات حاصل شده است ولی هنوز هزینه ها مانند هزینه های جاری و ثابت و یا بهای کالا از آن کسر نشده است  .

برای مثال وقتی یک بوتیک در یک روز 20 عدد شلوار 200.000 ریالی میفروشد ، درآمدش در آن روز 4.000.000 ریال بوده است . هر شلوار را 100.000 ریال خریده بودیم ، یعنی مبلغ 2.000.000 ریال هزینه خرید آن اقلام بوده است . اما اگر هزینه اجاره که یک نوع هزینه ثابت است ماهیانه 30.000.000 ریال باشد . و هزینه آب و برق و تلفن جمعا  3.000.000 ریال باشد ، در واقع ما روزی 1.000.000 ریال اجاره میپردازیم و100.000 ریال هزینه های متفرقه و مالیات و ....

وقتی این مبالغ را از 4.000.000 ریال کسر کنیم ، مبلغ حاصله سود یک روز ما خواهد بود .

در واقع برای سنجیدن یک کسب  و کار ، سود عامل درست است نه درآمد . چون گاهی درآمد بسیار بالاست ولی پس از کسر هزینه ها ، نه تنها سودی باقی نمیماند بلکه زیان هم ایجاد میشود . این نسبت به ما کمک میکند ارزیابی صحیحی از درصد تفاوت بین سود و درآمد خود داشته باشیم و برای اداره یک واحد اقتصادی این یک ضرورت است ، چون به مدیر مجموعه کمک مینماید تا با توجه به سود هزینه نماید نه با توجه به درآمد .


گروه بندی موضوعی:

آنالیز اطلاعات مدیریت


بیشتر بخوانید:

شما نمی توانید چیزی را که اندازه گیری نمی کنید، مدیریت کنید!

F. John Reh