اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مقالات و مطالب مدیریتی

گزیده مقالات

سمانه میرغفوری

شروع کار با اشتراک سازمانی vdash online

اگر برای اولین بار از سرویس vdash online استفاده می کنید، این مقاله شما را قدم به قدم همراهی می کند تا بتوانید یک اشتراک سازمانی ساخته و به بانک های اطلاعاتی سازمان خود متصل شوید.

پریسا وصالی

مشکل بزرگ داده‌های بزرگ: چکار کنیم تا در دنیای واقعی‌ کاربرد داشته باشند

داستانهای موفق زیادی از داده‌های بزرگ وجود ندارد که بتواند این حجم استفاده را توجیه کند. در اینجا با

پریسا وصالی

۵ دلیل که مدیر عامل شما ترجیح می دهد داده‌ها را روی داشبورد ببیند

از زمانی‌ که باید مدیران، روزها منتظر می‌ماندند تا گزارشهای کاغذی به دستشان برسد، خیلی‌ گذشته است. ا

امین چرومی

داشبورد مدیریتی چیست؟

در سیستم های اطلاعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.

آخرین مقالات منتشر شده