اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

vdash چگونه کار می کند

vdash به پایگاه های داده ی موجود هر بخش از سازمان وصل می شه و ساختار اطلاعاتی اونا رو با کمک ادمین، مدل سازی می کنه. بدون اینکه اطلاعات رو از اون سیستم ها منتقل کنه. مدل سازی یعنی تبدیل ساختار پیچیده پایگاه های داده عملیاتی مثل سیستم های مالی و پرسنلی، به مدل های اطلاعاتی ساده و آماده آنالیز برای مدیر.


در حال خواندن ویدئو...