اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

مصورسازی فایلهای متنی و اکسل با vdash

بارگذاری فایلهای متنی، اکسل و اکسس در vdash و مصورسازی داده های درون فایل ها. تشخصی ستون ها، نوع داده ها، بعدها و متریک ها به صورت اتوماتیک در vdash انجام می شود.


در حال خواندن ویدئو...