اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

معرفی داشبورد های مدیریتی

بسیاری بر این باورند که هر نرم افزاری که در آن اطلاعات به شکل گراف ها یا گیج های مختلف نمایش داده شود، داشبورد است. برخی شرکت های نرم افزاری محصولات قبلی خود را با اضافه کردن چند نمودار و رنگ و لعاب و زرق و برق، به عنوان داشبورد مدیریتی ارائه می دهند.


در حال خواندن ویدئو...