اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

هرگونه تغییر در شرایط استفاده، در همین صفحه اعلام خواهد شد. همچنین از طریق سامانه ها به اطلاع کاربران خواهد رسید.

تعاریف ابزارها و سرویس ها

  • نرم افزار آنالیز اطلاعات و داشبورد مدیریتی vdash
  • سرویس آنلاین آنالیز اطلاعات
  • سامانه ارتباط با مشتری وندا
  • API های ارائه شده به شرکت های نرم افزاری

مالکیت سامانه های نرم افزاری و سرویس ها

مالکیت مادی، معنوی، فکری و سایر مالکیت های همه سامانه های نرم افزاری و سرویس های آنلاین و آفلاین در اختیار شرکت نوآوران توسعه وندا بوده و خریداران صرفا مجاز به استفاده از یک نسخه از سامانه های خریداری شده و یا استفاده از محدوده سرویس های دریافتی در حوزه فعالیت خود مطابق آیتم های خریداری شده می باشند.

حفظ حریم خصوصی کاربران

برای اطلاع از سیاست های حفظ حریم خصوصی کاربران به صفحه حریم خصوصی کاربر مراجعه نمایید.

محدودیت مسئولیت وندا

  • مسئولیت مراقبت، حفاظت و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات و داده های موجود به عهده خریدار می باشد و اگر به هر دلیلی اطلاعات و یا نرم افزار نصب شده از بین برود هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

  • بازسازي اطلاعات صدمه ديده كه به دليل اشكالات سخت افزاري و يا ويروسهاي كامپيوتري و يا عوامل فورس ماژور حادث شده باشد. (توصيه شركت ، تهيه نسخه هاي پشتيبان در يك برنامه زمانبندي مي باشد)

  • شرکت مسئولیتی در موارد آسيب ديدگي ديسكهاي سخت ناشي از شوكهاي برق و ... كه منجر به آسيب ديدن نرم افزار و اطلاعات شوند، نخواهد داشت.