اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

اطلاعات فنی vdash

اطلاعات این صفحه برای کارشناسان فنی علاقه مند، مدیران فناوری اطلاعات و شرکت های نرم افزاری ارائه شده است. در صورتی که اطلاعات فنی کافی در مورد تولید و نصب سیستم های اطلاعاتی ندارید، ممکن است اطلاعات این صفحه کمی برای شما پیچیده باشد. لذا پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر عملکرد نرم افزار به صفحه امکانات و قابلیت های vdash مراجعه نمایید.

در این صفحه اطلاعات فنی مربوط به پیش نیاز های سخت افزاری و نرم افزاری نصب نرم افزار روی سرور، تکنولوژی تولید نرم افزار و مهمترین منابع اطلاعاتی که vdash می تواند به آنها متصل شود و به شما در آنالیز آن اطلاعات کمک کند آورده شده است.

پیش نیازهای نصب vdash روی سرور

پیش نیازهای سخت افزاری vdash

پیش نیازهای سخت افزاری

CPU: 4+ Cores 2.5 GHz or upper

RAM: 8+ GB (16+ Recommended)

Required Disk Space: 5GB

پیش نیازهای نرم افزاری vdash

پیش نیازهای نرم افزاری

Supported Operating Systems:

Windows Server 2012 R2 or Upper

.Net Framework 4.5.1

MS SQL Server 2014 SP1 or Upper (2016 Recommended)

سخت افزار ارائه شده حداقل لازم بوده و بسته به حجم داده ها و تعداد کاربران می بایست افزایش یابد.

بر روی رایانه کاربران (Client Systems) نیازی به نصب هیچ نرم افزاری نیست. فقط از مرورگری استفاده کنید که HTML5 را پشتیبانی کند.

لیست مرورگرهایی که HTML5 را پشتیبانی می کنند.

قابل اتصال به انواع منابع اطلاعاتی

منابع اطلاعاتی سرور محور

Microsoft SQL Server

OLAP Cubes

Oracle

MySql

DB2

منابع اطلاعاتی مبتنی بر فایل

Access

Excel

XML

Text

CSV

منابع اطلاعاتی سرویس محور

XML Web Services

WCF Services

Web API

JSON APIs