اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

کنترل پنل vdash

vdash چگونه کار می کند؟

مدل سازی در کنترل پنل فقط یک بار توسط سرپرست (Admin) انجام شده و ساخت نمودارها، آنالیز اطلاعات و ساخت داشبوردهای مدیریتی همگی به تناوب توسط کاربران و مدیران انجام خواهد شد.

نحوه مدل سازی داده ها در vdash توسط ادمین (Admin)

نحوه مدل سازی بانک های اطلاعاتی برای استفاده در vdash

مدل های اطلاعاتی، ترجمه پایگاه داده به زبان مدیر

قبل از شروع استفاده از vdash برای آنالیز اطلاعات یا ساخت داشبوردهای مدیریتی، لازم است یک بار سرپرست (Admin) نرم افزار را به منابع اطلاعاتی (Databases) متصل کرده و ساختار آن را به نرم افزار منتقل کند. این کار مدل سازی نام دارد. در واقع یک مدل ساده و آماده برای آنالیز برای مدیران ساخته می شود تا به راحتی بتوانند انواع گراف ها را از روی آن رسم نمایند.

بعدها و دادگان ها، ملزومات تحلیل اطلاعات

هر موجودیت اطلاعاتی (Data Entity) مانند فروش محصولات، مشتریان و ... اطلاعات خود را در بخشی از پایگاه داده اصلی نگهداری می کند. آن بخش از پایگاه داده که به vdash منتقل می شود دادگان نامیده می شود. حال این دادگان ها دارای زوایای مختلفی هستند. مثل محصول، زمان، مکان و ... که به آن بعد می گویند. تعریف بعدها و دادگان ها، یک مدل اطلاعاتی را شکل می دهد.

فیلدهای محاسباتی و شاخص ها (KPIs)

فیلدهای محاسباتی (Metrics یا Measures) مقادیر قابل اندازه گیری برای تحلیل اطلاعات و آمار هستند. میزان فروش، حاشیه سود، هزینه ها، تعداد مشتریان نمونه هایی از فیلدهای محاسباتی هستند. شاخص های کلیدی عملکرد نیز مانند فیلدهای محاسباتی اند، ولی برای آنها هدف گذاری می شود. میزان فاصله مقدار واقعی تا هدف (وضعیت شاخص) مهمترین فاکتور ارزیابی عملکرد هر کسب و کار به شمار می رود.

تعریف کاربران و سطوح دسترسی

  • تعریف تعداد نامحدود کاربر در نرم افزار
  • تعیین دسترسی هر یک از مدل های اطلاعاتی به کاربران
  • تعیین دسترسی دادگان های هر مدل به کاربران به صورت جداگانه (دسترسی محدودتر)
  • تعیین دسترسی کاربر در سطح رکوردهای اطلاعاتی (Data Level Accessibility)