اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

انجام هر کار، حداکثر با 3 کلیک

vdash اولین و تنها نرم افزار مصور سازی اطلاعات و ساخت داشبورد مدیریتی دنیاست که به شما امکان می دهد با حداکثر 3 کلیک هر تغییری که می خواهید در گراف ها و داشبوردها اعمال کنید.

اضافه کردن گراف در vdash با 3 کلیک

اضافه کردن گراف

فیلتر کردن در vdash با 3 کلیک

فیلتر کردن

تغییر اندازه و جابجا کردن گراف ها در vdash با 3 کلیک

تغییر اندازه، جابجا کردن یا حذف گراف ها

نمایش تک ستونی (Stacked Chart) در vdash با 3 کلیک

تغییر نحوه نمایش اطلاعات

مرتب کردن گراف ها در vdash با 3 کلیک

مرتب کردن گراف ها

تغییر محورهای افقی و عمودی در vdash با 3 کلیک

تغییر محورهای افقی و عمودی

نمودار ستونی در vdash
نمودار میله ای در vdash
نمودار خطی در vdash
نمودار دایره ای و حلقه ای در vdash

تغییر نوع گراف برای اطلاعات یکسان، با یک کلیک