اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

سایر خدمات

پیاده سازی و مدل سازی

این خدمات شامل اتصال vdash به پایگاه های داده، تشکیل انباره داده ها و تجمیع اطلاعات می شود. خدمات مدل سازی مناسب کسانی است که دپارتمان فناوری اطلاعات ندارند یا می خواهند این کار را برون سپاری نمایند.

ایجاد بعدها و دادگان های اطلاعاتی، تبدیل داده های خام به مدل های ساده قابل درک برای مدیران و کارشناسان آنالیز اطلاعات، ایجاد متریک ها و شاخص های کلیدی عملکرد، فرمول نویسی ها و ... از مجوعه خدماتی هستند که در مدل سازی انجام می شود.

نکته! مدل سازی می تواند توسط خود کارشناسان ما، خود شما یا شرکت ثالث انجام شود. در این مورد، انتخاب مجری به عهده شماست.

مشاهده تعرفه خدمات پیاده سازی


مشاوره (پیشنهاد ما)

اگر بدنه فنی مورد نیاز برای مدل سازی vdash را دارید، پیشنهاد ما به شما این است که از خدمات مشاوره ای ما برای طراحی و پیاده سازی بهینه مدل ها استفاده کنید. این کار باعث می شود تا علاوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه، خطای کمتر و اجرای مدل های آزموده شده، میزان وابستگی شما به شرکت به حداقل برسد، به طوری که بعد از ایجاد اولین مدل، سایر قسمت ها و توسعه مدل ها توسط کارشناسان خودتان انجام خواهد شد.

این خدمات برای همه مشتریان توصیه شده ولی برای کسانی که مدل سازی را خودشان انجام می دهند بیشتر توصیه می گردد.


تحلیل شاخص ها و متریک ها

تحلیل و طراحی متریک ها و شاخص های کلیدی عملکرد برای هر حوزه کسب و کار نیازمند مشاورین خبره و کارآزموده همان حوزه است. طراحی، هدف گذاری و فرموله کردن شاخص ها در بخش هایی مانند منابع انسانی، مالی، فروش و بازرگانی، تولید و نگهداری و تعمیرات و ... از خدمات این بخش به حساب می آیند.

این خدمات مناسب کسانی است که اشراف کامل به شاخص های کسب و کار خود ندارند یا می خواهند شاخص های خود را بازنگری کنند.