اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

محصولات و خدمات

vdash


نرم افزار آنالیز اطلاعات و ساخت داشبورد مدیریتی vdash ساده ترین و یکی از بهترین نرم افزارهای مصورسازی اطلاعات موجود.

اطلاعات بیشتر

vdash online


اولین راهکار ترکیبی دنیا در مصورسازی اطلاعات، استفاده از قدرت سرورهای ابری، بدون نیاز به انتقال داده ها.

اطلاعات بیشتر

پیاده سازی


اتصال vdash به پایگاه های داده شما، تشکیل انباره داده، مدل سازی متریک ها و شاخص های کلیدی عملکرد.

اطلاعات بیشتر

مشاوره


مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی بهینه مدل ها، تجمیع اطلاعات، ساخت بعدها و دادگان ها و طراحی شاخص ها

اطلاعات بیشتر

تحلیل شاخص ها


تحلیل و طراحی شاخص های کسب و کار مانند منابع انسانی، بازاریابی، فروش، مالی و ... توسط مشاورین خبره و متخصص در هر بخش.

اطلاعات بیشتر