نمایندگی فروش

شرایط اخذ نمایندگی فروش

شرکت هایی که در زمینه فروش، پیاده سازی و پشتیبانی فنی سیستم های اطلاعاتی، مدیریتی، مالی یا هوش تجاری فعالیت می کنند، می توانند در صورت تمایل به همکاری در زمینه فروش داشبورد مدیریتی vdash از طریق فرم ذیل، درخواست خود را به اطلاع شرکت برسانند.

داشتن رزومه خوب، حسن شهرت، رضایتمندی مشتریان فعلی علی الخصوص از خدمات پشتیبانی، تخصص فنی در حوزه مورد نظر، مهارت در ارائه و حل و فصل مسائل از ویژگی های عمومی نمایندگان vdash می باشد.

درخواست نمایندگی


حوزه های فعالیت نمایندگی ها

کلیه نمایندگان vdash می توانند در هریک یا همه حوزه های زیر فعالیت نمایند:

  • ارائه و فروش نرم افزار مصورسازی اطلاعات vdash
  • نصب، راه اندازی و آموزش اولیه نرم افزار
  • مدل سازی و اتصال نرم افزار به پایگاه های داده مشتری
  • تحلیل و طراحی شاخص های کلیدی عملکرد و متریک ها
  • برگزاری کارگاه یا سمینارهای آموزشی حوزه هوش تجاری

فرم درخواست نمایندگی

ورود کلیه فیلدها الزامی است.

ارسال درخواست به منزله مطالعه کامل شرایط نمایندگی و داشتن شرایط فوق است.