اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

اتحاد استراتژیک vdash با شرکت های نرم افزاری

choroomi | 94/8/13

اتحاد استراتژیک vdash با شرکت های نرم افزاری
در بازار رقابتی امروز، در راه رسیدن به اهداف استراتژیک، توسعه مزیت های رقابتی و سود آوری بیشتر، اتحاد استراتژیک نقش مهمی را ایفا می نماید. به کمک این اتحاد، شرکت ها دسترسی خود به منابع بیرونی را باز نموده و شکاف بین منابع موجود و الزامات مورد نیاز آینده را پر می نمایند همچنین با کمک تخصص های مختلف سایر شرکت ها، ارزش افزوده بالاتری را دریافت می نمایند.

در بازار رقابتی امروز، در راه رسیدن به اهداف استراتژیک، توسعه مزیت های رقابتی و سود آوری بیشتر، اتحاد استراتژیک نقش مهمی را ایفا می نماید. به کمک این اتحاد، شرکت ها دسترسی خود به منابع بیرونی را باز نموده و شکاف بین منابع موجود و الزامات مورد نیاز آینده را پر می نمایند همچنین با کمک تخصص های مختلف سایرشرکت ها، ارزش افزوده بالاتری را دریافت می نمایند.

اتحادهای استراتژیک می توانند موتورهای رشد و سود آوری در بازارهای داخلی و خارجی باشند و طی سال های گذشته، تعداد این اتحادها بسیار زیاد شده وامروزه تقریبا پیدا نمودن یک شرکت بزرگ و یا حتی متوسط که در هیچ اتحاد استراتژیکی عضو نباشد محال است.

از سوی دیگر، بازار امروز تشنه دسترسی سریع و ساده به داده های موجود در سازمان خود و آنالیز آن می باشد. داده هایی که در سیستم های عملیاتی موجود، تولید و نگهداری می شوند، ارزش بسیار بالایی داشته و هزینه زیادی جهت نگهداری آن صرف        می شود. ولی متاسفانه سیستم های گزارشگیری استاتیک یاحتی داینامیک، جوابگوی بهره برداری همه جانبه از این داده ها نیست.

در این راستا، شرکت نوآوران توسعه وندا، مجموعه ابزارها و سرویس هایvdashجهت اتصال به سامانه های نرم افزاری، نمایش گرافیکی اطلاعات و آنالیز آنها را با کلاس جهانی و استانداردهای معتبردنیا تولید نموده است.

با عنایت به مسائل مطرح شده، شرکت وندا اقدام به اتحاد استراتژیک شرکت های معتبر و واجد شرایط لازم در حوزه  ITنموده است. در این اتحاد شما می توانید vdashرا به سامانه های خود متصل نموده و آن را به عنوان لایه مدیریتی  در سطوح مختلف جهت ارتباط با داده و آنالیز در اختیار مشتریان خود قرار دهید.

مزایای همراهی با برندی معتبر، تسهیل دسترسی به داده های موجود در سیستم به شکلی تعاملی، رابط کاربری بسیار قوی و ساده، کمک به تصمیم گیری های به موقع مدیریتی در کنار مزایای متعدد سامانه های شما، کمک شایانی به جلب رضایت حداکثری مشتریان، ایجاد تمایز چشمگیر و سود آوری هرچه بیشترخواهد نمود.

بدیهی است این همکاری ها، مزیت رقابتی دو چندان برای طرفین در بازارهای تخصصی خود وحفظ توسعه مازاد و همچنین ارزش افزوده بسیار بالایی به همراه خواهد داشت.

 

منابع و مراجع:

vdash.ir

اخبار مرتبط...