اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

آموزش

آموزش استفاده از نرم افزار

مستندات آموزشی مدیریت شده، کامل و گام به گام برای سهولت در استفاده از vdash و vdash online در سطوح مختلف ادمین، مدل سازی و کاربری تولید شده است.

این مستندات مناسب کسانی است که به تازگی می خواهند از نرم افزار استفاده کنند و نیاز به راهبری دارند. البته مطالعه بخش های شروع کار و مدل سازی به همه کاربران در سطوح مختلف توصیه می شود.

مستندات آموزشی vdash


فیلم های آموزشی

مجموعه فیلم های آموزش کاربری نرم افزار، شروع کار، استفاده از فایل های اکسل و استفاده از انواع چارت های موجود در vdash ارائه شده است.

این فیلم ها مناسب کسانی است که می خواهند دانش کلی نسبت به نحوه استفاده از نرم افزار در قالب صدا و تصویر داشته باشند.

فیلم های آموزشی vdash


کارگاه آموزشی

کلیه مشتریان سازمانی vdash اعم از شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی می توانند هر زمان که نیاز دارند، جهت برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از نرم افزار درخواست نمایند.

برای این کار کافی است درخواست خود را کتبا برای شرکت ارسال کرده تا کارشناسان آموزش شرکت جهت هماهنگی با شما تماس بگیرند.

تماس با کارشناسان شرکت