اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

تلفن تماس
 • (021) 44736375
 • (021) 44736376
 • (021) 44952724
 • (021) 44059788
 • (021) 44097561
 • (021) 44034326
پست الکترونیکی
 • ceo (@) vdash.ir مدیرعامل
 • marketing (@) vdash.ir بازاریابی و شبکه های اجتماعی
 • sales (@) vdash.ir واحد فروش
 • support (@) vdash.ir واحد پشتیبانی
 • crm (@) vdash.ir ارتباط با مشتری
 • complaints (@) vdash.ir شکایات و انتقادات
شبکه های اجتماعی