اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

معرفی شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)

شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI مقادیری هستند که برای اندازه گیری بازدهی عملکرد سازمان تعریف و استفاده می شوند. این شاخص ها نشان دهنده میزان واقعی عملکرد و مقایسه آن با اهداف برنامه ریزی شده اند. معمولا در هر کسب و کاری، شاخص ها بر مبنای هدف گذاری سازمان و برنامه های راهبردی تعریف، زمان بندی و هدف گذاری می شوند. مهمترین نکته، نحوه نمایش این شاخص ها برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد سازمان است.


در حال خواندن ویدئو...