اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

ذخیره سازی داشبوردهای vdash

vdash به شما این امکان را می دهد که داشبوردها یا آنالیزهای خود را ذخیره کنید و با یک کلیک آنها را فراخوانی نمایید. همچنین می توانید داشبوردهای خود را با سایر همکاران یا مدیران به اشتراک بگذارید تا آنها نیز از حاصل زحمات شما بهره مند شوند.


در حال خواندن ویدئو...