اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

معرفی vdash نرم افزار آنالیز اطلاعات و ساخت داشبورد مدیریتی

وی دش، مجموعه ابزارها و سرویس هایی است که به شما برای نمایش گرافیکی اطلاعات کمک می کند. و با استفاده از آن شما می توانید کسب و کار خود را نظارت، آنالیز و بهتر مدیریت کنید. ساخت داشبوردهای مدیریتی، تحلیل و آنالیز اطلاعات، برجسته کردن نقاط بحرانی و کشف الگوهای عملکردی به وسیله گراف های ساده، گویا و استاندارد، بهترین ابزار را در اختیار مدیران قرار می دهد تا با درک بهتر از وضعیت و اخذ تصمیمات سازنده، زمینه پیشرفت کسب و کار خود را فراهم کنند. اشراف کامل به شاخص های کلیدی عملکرد مانند هزینه ها، میزان فروش، بهره وری پرسنل و مقایسه همزمان آنها با اهداف تعیین شده، توام با تصمیم گیری هوشمندانه، منجر به سودآوری بیشتر و پیشگیری به موقع از زیان خواهد شد.


در حال خواندن ویدئو...