اخذ نماینده فعال از سراسر کشور

نمونه داشبورد فروش اینترنتی در vdash

نمونه داشبورد فروش اینترنتی در vdash با استفاده از داده های فروش اینترنتی یک فروشگاه آنلاین، در تصویر قابل مشاهده است . با جمع آوری داده های فروش ، بررسی آنها در فصل اجرای طرح های تشویقی ، بررسی وضعیت و میزان فروش در زمان ها و دوره های متفاوت برای محصولات متفاوت می توانید ساده تر در مورد ایجاد طرح های بعدی ، پیش بینی فروش یک محصول و قیمت گذاری صحیح استفاده کنید .


در حال خواندن ویدئو...