زیبایی، سادگی و قدرت را همزمان تجربه کنید!

ما چه خدماتی ارائه می دهیم؟

Alternate Text

ابزار

ارائه نرم افزار مصورسازی داده ها، آنالیز اطلاعات و ساخت داشبورد مدیریتی

بیشتر بدانید
Alternate Text

پیاده سازی

اتصال نرم افزار به پایگاه های داده شما، تشکیل انباره داده و مدل سازی شاخص ها

بیشتر بدانید
Alternate Text

مشاوره

مشاوره جهت طراحی و پیاده سازی بهینه مدل ها، تجمیع اطلاعات، ساخت بعدها و دادگان ها و طراحی شاخص ها

بیشتر بدانید
Alternate Text

تحلیل

تحلیل و طراحی شاخص های کسب و کار مانند منابع انسانی، بازاریابی، فروش، مالی و ...

بیشتر بدانید

سرویس جدید ابری vdash online


اولین راهکار ترکیبی دنیا در مصورسازی اطلاعات!

استفاده از قدرت سرورهای ابری، حفظ داده ها در شبکه داخلی

vdash online چگونه کار می کند؟

مشاهده ویدئوهای معرفی امکانات و قابلیت های vdash

تخصص ما، مصورسازی اطلاعات است.

اکثر نرم افزار های مدیریتی دنیا با دیدگاه مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی تولید شده اند در صورتی که برای طراحی این دسته نرم افزارها، بیشتر از دانش برنامه نویسی، به تفکر اطلاعاتی و مدیریتی داده محور نیاز است.

طراحی، نیازسنجی و پیاده سازی vdash توسط کارشناسان متخصص در امور مدیریت اطلاعات، آمار و داده پردازی، متخصصان مصورسازی اطلاعات و برنامه نویسان خبره انجام شده است، تا بهترین تجربه را در اختیار کاربران آن قرار دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد پیاده سازی vdash »

نحوه مدل سازی اطلاعات در vdash

چگونه مدیران مالی‌ از ابزار مصور سازی بهره میبرند

داشبورد مدیریتی چیست؟